Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

XII Konferencja Naukowa OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE 18-21.10.2022

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października 2022 r. XII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE. Konferencja w tym roku będzie konferencją międzynarodową z udziałem badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalność w tej problematyce.

Cykl konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza organizowany jest od 1996 roku. Ma na celu prezentację osiągnięć naukowych oraz wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Komunikat 1 i komunikat 2 konferencji oraz więcej informacji: http://ipis.pan.pl/pl/pm-konferencje/konferencje-planowane

Zapraszamy do udziału w konferencji.
 

XI Konferencja OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE

KOMUNIKAT NR 1

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 22 do 25 października 2019 r.
XI Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując do rozpoczętego w 1996 r. cyklu konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem  konferencji  jest  prezentacja  osiągnięć  naukowych  oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Jak w każdej edycji naszej konferencji planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów i komunikatów. W lutym 2019 r. na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr inż. Patrycja Rogula – Kopiec - przewodniczący (IPIŚ PAN)

lic. Monika Błaszczak- sekretarz (IPIŚ PAN)

mgr inż. Tomasz Konieczny (IPIŚ PAN)

mgr inż. Piotr Kowalczyk (IPIŚ PAN)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, IPIŚ PAN – przewodniczący

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. AMG

dr hab. inż. Magdalena Bełdowska, prof. UG

dr inż. Janina Fudała, IETU

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PGd

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W.

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN

prof. dr hab. Józef Pastuszka, Pol. Śl. v- przewodniczący

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,  prof. SGSP

dr hab. inż. Izabela Sówka , prof.  P.Wr.

dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ

 

14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP 2019)

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Wykonawczego konferencji naukowej 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP 2019), która odbędzie się  w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 8-13 września 2019 r., mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa i współpracowników do  udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Będzie to 14 edycja najważniejszego światowego spotkania naukowego dedykowanego zanieczyszczeniom wywoływanym przez rtęć, które od 1990 roku odbywają się w odstępach 2-3 letnich. Mam przyjemność przewodniczyć organizacji konferencji w Krakowie.

Zanieczyszczenie rtęcią to jedno z głównych i najbardziej toksycznych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez różne źródła przemysłowe. W roku 2013 została podpisana nowa Konwencja ONZ nt. redukcji emisji i narażenia na zanieczyszczenie rtęcią w skali globalnej, przygotowana przez zespół ONZ pod moim przewodnictwem. Konwencja nosi nazwę Minamata od miejscowości w Japonii, gdzie udokumentowane zostały przypadki śmiertelne zatrucia rtęcią już w latach 50-tych ubiegłego wieku. W roku 2017 Konwencja została ratyfikowana przez parlamenty wielu krajów i odtąd obowiązuje w skali globalnej. Wdrażanie celów zdefiniowanych w Konwencji w aspektach naukowych, społecznych i prawnych będzie jednym z głównych tematów krakowskiej konferencji. Dyskutowane będą także - skala zagrożenia zdrowia ludzi rtęcią oraz innowacyjne technologie do redukcji emisji rtęci. Więcej informacji nt konferencji dostępne jest w załączonym informatorze oraz na stronie konferencji www.mercury2019krakow.com

Jesteśmy szczególnie dumni, że to właśnie Kraków został wybrany na miejsce konferencji, wygrywając konkurencję z Pekinem, Kapsztadem oraz Uppsalą. Naukowy Komitet Sterujący wydarzenia (Scientific Steering Committee), stawiając na Kraków, docenił osiągnięcia polskich naukowców w zakresie ochrony środowiska.  Będzie to pierwsza tego rodzaju konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej.

Spodziewamy się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 800 naukowców, przedstawicieli przemysłu, biznesu oraz administracji z różnych krajów na świecie. ICMGP oferuje nie tylko  edukację na najwyższym poziomie, ale jest także miejscem do nawiązywania kontaktów i współpracy z profesjonalistami, dostawcami urządzeń pomiarowych oraz instalacji do redukcji emisji rtęci i innymi interesariuszami z całego świata. Jestem przekonany, że udział Państwa w konferencji zaowocuje nowymi możliwościami współpracy z ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniami rtęci w środowisku oraz firmami proponujacymi innowacyjne rozwiązania do pomiarów poziomu rtęci w środowisku  i redukcji emisji tego zanieczyszczenia.

Obecnie prowadzimy nabór "Abstraktów" w terminie do 4 marca, 2019 r. Zachęcam Państwa do przesyłania "Abstraktów" według procedury opisanej na stronie internetowej. Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się 11 marca, 2019 r.

Serdecznie zapraszam

Józef Pacyna
Przewodniczący Konferencji​​

 

Koordynator Sieci

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

zdjecie_drJanina_Fudala1

 

Ideą utworzenia naukowej sieci tematycznej AIRCLIM-NET jest konsolidacja potencjału naukowego i badawczego w obszarze tematycznym zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu, celem podniesienia poziomu prowadzonych prac naukowo-badawczych i ich znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Sieć AIRCLIM-NET działa od 2002 roku. Utworzyło ją 21 Członków-Założycieli. Obecnie w skład Sieci wchodzą 33 jednostki: 30 krajowych i 3 zagraniczne instytuty badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz uczelnie wyższe.

Zintegrowane w Naukowych Sieciach Tematycznych jednostki naukowe mogą łatwiej włączyć się w realizację projektów europejskich w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Zapraszam do udziału w Sieci AIRCLIM-NET te jednostki naukowe, których pola badawcze dotyczą zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, a które chciałyby skorzystać z szansy jaką stwarza wspólne działanie w Sieci.

dr Janina Fudała, prof. IETU
Kierownik Sieci AIRCLIM-NET


 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in