Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

VII Międzynarodowa Konferencja

Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Ustroń, 2-4 października 2013

Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji jest ochrona oraz rewitalizacja wód powierzchniowych i podziemnych m.in. innowacyjne metody, technologie i narzędzia wspierające odnowę ekosystemów wodnych.

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI - do 20 września 2013 >>>czytaj więcej

 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in