Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Konferencja Zrównoważone użytkowanie trenów miejskich, odbędzie się 27-28 maja 2013 w Katowicach.

Międzynarodowa Konferencja kończy projekt „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów” – CircUse realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej od 2010 przez konsorcjum 12 jednostek naukowych i administracyjnych pod kierunkiem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie internetowej
www.circuse.eu

Tematyka projektu wpisuje się w zagadnienia postawione w europejskich i krajowych dokumentach dotyczących strategii rozwoju terytorialnego w najbliższych dekadach.

Głównym celem projektu CircUse jest wzmocnienie systemów zarządzania obszarami zdegradowanymi przez zastosowanie metody cyklicznego wykorzystywania terenów w miastach. Metoda ta stanowi narzędzie planowania gospodarczego i przestrzennego, które można stosować zarówno w skali gminy, jak i w skali regionu. W projekcie CircUse na wybranych obszarach pilotowych w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce, Słowacji i Włoszech wypracowano przy pomocy nowych narzędzi wizje zagospodarowania obszarów zdegradowanych. Zrealizowano sześć demonstracyjnych inwestycji dla terenów (1) zielonych, (2) rolniczych, (3) poprzemysłowych, (4) wykorzystania tymczasowego oraz (5) mieszanych struktur urbanistycznych.

Podczas konferencji na tych przykładach przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania techniczne oraz organizacyjne służące gospodarczej i przyrodniczej rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in