Polish (Poland)English (United Kingdom)
International Thematic Scientific Network for Problems of Air Pollution And Climate Change
There are no translations available.

31 padziernika 2013
Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 14 do 17 października 2014 r. IX Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując do rozpoczętego w 1996 r. cyklu konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu.

Planujemy wydanie w postaci monografii wszystkich przyjętych referatów i komunikatów oraz posterów. W połowie listopada na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Karty uczestnictwa prosimy przesyłać do 31 stycznia 2014.

Streszczenia nie powinny być dłuższe niż 1 strona A4.

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. Jan Konieczyński i dr dr inż. Krzysztof Klejnowski

Pobierz:

1 komunikat, pdf

2 komunikat, pdf

Karta zgłoszenia, doc

Karta zgłoszenia, pdf


 
Newsletter
Enter your e-mail to get our newsletter

in2in