Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

21 listopada 2013

W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni.

Pierwsza część spotkania miała charakter informacyjny. Realizatorzy przedstawili przesłanki, które były punktem startowym do przygotowania projektu. Przedstawiono problemy gospodarowania wodami w zlewni powodowane rozproszeniem informacji o stanie wód zlewni i sposobami korzystania z wód zlewni. Omówiono koncepcję systemu informacyjnego CRIS. Realizatorzy zakładają, że badania pomogą w określeniu wpływu różnych czynników antropogenicznych, takich jak sposób użytkowania terenu, pobór wód, zrzuty ścieków, depozycja zanieczyszczeń atmosfery oraz warunki meteorologiczne na bilans wody w zlewni.


Część druga konferencji miała charakter warsztatów, w trakcie których przeprowadzono krótką ankietę dotyczącą oczekiwań wykonawców i potencjalnych odbiorców projektu oraz analizę mocnych i słabych punktów projektu.

Prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu CRIS: http://www.cris.ietu.katowice.pl

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in