Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

XII Konferencja Naukowa OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE 18-21.10.2022

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października 2022 r. XII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE. Konferencja w tym roku będzie konferencją międzynarodową z udziałem badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalność w tej problematyce.

Cykl konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza organizowany jest od 1996 roku. Ma na celu prezentację osiągnięć naukowych oraz wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Komunikat 1 i komunikat 2 konferencji oraz więcej informacji: http://ipis.pan.pl/pl/pm-konferencje/konferencje-planowane

Zapraszamy do udziału w konferencji.
 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in