Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Nowości i wydarzenia

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 24 do 27 października 2012 r. VIII Konferencję Naukową „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”
Wzorem lat poprzednich będzie to spotkanie uznanych naukowców, ekspertów i praktyków z przemysłu i administracji oraz utalentowanych młodych pracowników naukowych zaangażowanych w problematykę ochrony powietrza.Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie:
  • zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
  • rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w powietrzu,
  • metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze,
  • alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii
  • aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza.

Organizatorzy planują wydanie w postaci monografii wszystkich przyjętych referatów i komunikatów oraz posterów.

Osoby zainteresowane Konferencją proszone są o nadesłanie swojego adresu e–mail pod Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania

1 komunikat

2 komunikat

Karta zgłoszenia

•    zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
•    emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
•    rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w powietrzu,
•    metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze,
•    alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii
•    aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza.

 

RTEC_766x206_2011

Zapraszamy na konferencję „Konwencja rtęciowa – cele, projektowane regulacje, wdrażanie”, która odbędzie się 23 maja 2011 w Warszawie.

Już od wielu lat prowadzone są prace ustawodawcze zmierzające do ograniczenia emisji metali ciężkich, wśród których rtęć, jako bardzo silnie toksyczny pierwiastek, stawiana jest na jednej z pierwszych pozycji.

Poza Polskim ustawodawstwem w tym zakresie, obowiązującą dyrektywą IPPC (96/61/WE) oraz czekającą na transpozycję do prawodawstwa polskiego dyrektywą IED (2010/75/EU), która także może mieć wpływ na ograniczenie emisji rtęci; w ramach Rady Zarządzającej UNEP trwają prace nad przygotowaniem instrumentu dotyczącego globalnych standardów zmierzających do ograniczenia emisji rtęci do powietrza, wód i gleby. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Intergovernmental Negotiating Committee (INC – komitet utworzony przez Komisję Europejską) ma czas na przygotowanie globalnego instrumentu dotyczącego rtęci, a w efekcie końcowym do uchwalenia tzw. Konwencji Rtęciowej (konwencji Minamata) do roku 2013.

Najważniejsze zagadnienia konferencji:

• Stan prawny w zakresie emisji rtęci do powietrza, wód i gleby

• Dyrektywa 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych

• Konwencja w sprawie rtęci. Pierwszy projekt UNEP.

• Strategie redukcji emisji rtęci do powietrza, wód i gleby

• Badania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w zakresie emisji rtęci

• Możliwości redukcji rtęci w przemyśle energetycznym, chemicznym, cementowym i metali nieżelaznych

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji oraz do udziału w tym spotkaniu. Wydarzenie to już gromadzi najlepszych specjalistów ds. rtęci z całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji.

Marta Klepacka

SC Consulting

Al. Jerozolimskie 27/306

00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80

faks: +48 22 672 95 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.PowerMeetings.pl

 
Katedra Klimatologii przy Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza na
Jubileuszową Konferencję Naukową
ROLA CYRKULACJI ATMOSFERY W KSZTAŁTOWANIU KLIMATU
dedykowaną prof. zw. dr hab. Tadeuszowi Niedźwiedziowi
19-21 kwietnia 2012 roku w Sosnowcu
Bloki tematyczne:
• Metody klimatologii synoptycznej
• Wpływ cyrkulacji atmosfery na regionalne charakterystyki klimatu
• Wpływ cyrkulacji atmosfery na ekstremalne zdarzenia klimatyczne
• Cyrkulacja atmosfery a warunki aerosanitarne
• Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wieloletniej zmienności klimatu
• Metody teledetekcyjne w badaniach pogody i klimatu
Dalsze informacje zostaną rozesłane w KOMUNIKACIE 1 na przełomie stycznia i lutego 2011

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA "OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE"

14-16 października 2010, Zakopane

Organizatorzy VII Konferencji Naukowej „Ochrona powietrza w teorii i praktyce” serdecznie dziękują za duże zainteresowanie udziałem w konferencji oraz za zgłoszone referaty i postery. Szczegóły organizacyjne dla uczestników konferencji znajdują się w komunikacie nr 5. Do pobrania również szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszają Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu wraz z Siecią AIRCLIM-NET i Katedrą Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej

 
logo konferencji_m IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH odbędzie się 6 – 8 października 2010 r. w Hotelu Jaskółka w Ustroniu. Konferencję rozpocznie panel dyskusyjny „BARIERY REWITALIZACJI”. W trakcie Konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in