Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Newsletter

Nr6_pl_m

nr 6, maj 2010

 • Czy zwracamy uwagę na jakość powietrza w mieście?
 • Zintegrowane narażenie populacji generalnej na aerozole oraz gazowe zanieczyszczenia powietrza
 • Problematyka zmian klimatu na V. Konferencji Ministrów Środowiska w Parmie
 • Kopenhaska Konwencja Klimatyczna

plik do pobrania pdf 695 kB

airclim_news_5_pl_miniaturka

nr 5, wrzesień 2009

 • Na drodze do adaptacji do zmian klimatu
 • Instalacje spalania paliw stałych małej mocy SCIs - dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o ekoprojektowaniu urządzeń zużywających energię - cz.II
 • Zmiany klimatu - aspekt zdrowotny
plik do pobrania pdf 199 kB
airclim_news_4_pl_miniaturka

nr 4, czerwiec 2009

 • Instalacje spalania paliw stałych małej mocy SCIs - dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o ekoprojektowaniu urządzeń zużywających energię - cz.I
 • Woda w obliczu zmian klimatu
 • Monografia - Rtęć w środowisku atmosferycznym
plik do pobrania pdf 989 kB
airclim_news_3_pl_miniaturka

nr 3, grudzień 2008

 • System Identyfikacji Napływu Stężeń Powietrza i Serwis Informacyjny SINZaP
 • Modelowanie zmian klimatu i jakości powietrza w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Badania Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Stężenie związków chlorowcowych w powietrzu Polski
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne we frakcjach pyłu zawieszonego na obszarach zurbanizowanych

plik do pobrania pdf 678 kB

airclim_news_2_pl_miniaturka

nr 2, czerwiec/lipiec 2008

 • Jak zmiany klimatu wpłyną na życie człowieka?
 • Ograniczanie emisji dwutlenku węgla - badania naukowe, o których warto wiedzieć
 • Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych PEMP
plik do pobrania pdf 374 kB
airclim_news_1_pl_miniaturka nr 1, październik 2007
 • Zmiany klimatu - najnowszy raport IPCC
 • Zmiany klimatu w 7. Programie Ramowym (2007-2013)
 • ERA-NET CIRCLE
 • MARQUIS - narzędzie do informowania społeczeństwa o jakości powietrza

plik do pobrania pdf 1,23 MB


 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in