Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Członkowie sieci

 1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Górnośląskie Centrum Hydrologiczno-Meteorolgiczne
 4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie
 5. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
 6. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 7. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 8. Insytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 9. Uniwersytet Jagielloński, Kraków Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 10. Politechnika Wrocławska, Zakład Ekologistyki i Ochrony Atmosfery, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
 11. Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geologii Stosowanej, Wrocław
 12. Akademia Rolnicza, Wrocław
 13. Politechnika Gdańska, Katedra Analityczna Wydziału Chemicznego
 14. Uniwersytet Gdański, Gdynia
 15. NILU Polska Sp. z o.o., Katowice
 16. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 17. Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
 18. Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska
 19. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
 20. Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
 21. Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Polskiej Akademii Nauk Zakład Teledetekcji, Warszawa
 22. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, Pracownia Ochrony Środowiska
 23. Politechnika Radomska, Zakład Chemii Analitycznej
 24. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii
 25. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Akustyki Laserowej, Techniki Laserowej i Radiometrii, Laboratorium Radiometrii
 26. Center For Ecological Economics (CEE) Norwegian Institute for Air Research
 27. VSB-Technical University of Ostrava, Energy Research Centre
 28. Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, Aerosol Laboratory
 29. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Pracownia Fizyki Środowiska, Kraków
 30. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 31. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski
 32. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 33. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in